განკარგულება N60 (03.12.2021 წელი) – “2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგად არჩეული ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების ცნობის შესახებ”

gankarguleba_60_20211203
Share:

კომენტარის დატოვება