განკარგულება N68 (03.12.2021 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარის არჩევის შესახებ”

gankarguleba_68_20211203
Share:

კომენტარის დატოვება