24 დეკემბრის საკრებულოს სხდომა

📢დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა.

სხდომას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელი ბიძინა იმნაიშვილი და საკითხის მომხსენებლები ესწრებოდნენ.

📑საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი 9 ძირითადი საკითხისგან შედგებოდა.

🔵განკარგულებები “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ https://bit.ly/3qbnZi2, https://bit.ly/3J0B320,

https://bit.ly/3dYkGon, სხდომას დეტალურად გააცნო მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსმა გიორგი ნაჭყებიამ.

🔷იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომიის თავმჯდომარე, გიორგი ხელაძემ სხდომას გააცნო განკარგულება „ქალაქ ლანჩხუთში, თავისუფლების ქუჩაზე არსებული N2 ჩიხისთვის დარეჯან ქინქლაძის სახელის მინიჭებასთან დაკავშირებით გამონაკლისის დაშვების მიზანშეწონილობის შესახებ“ https://bit.ly/3yKnHlZ

✅დამტკიცდა განკარგულება “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ https://bit.ly/32nggov

📑დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება სამ საკითხთან დაკავშირებით:

1️⃣„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ https://bit.ly/3Jeli7R

2️⃣„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ https://bit.ly/3qjCtMK

3️⃣.,,ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ”https://bit.ly/3EhnE2c

💬ძირითადი საკითხების დასრულების შემდეგ საკრებულოს წევრემა დასვეს სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხები.

#საკრებულოსსხდომა2021

#ლანჩხუთი2021

 

Share:

კომენტარის დატოვება