• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგის პროექტი”

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის სოციალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ

Posted in _სიახლეები

ლანჩხუთში 19 ეკომიგრანტ ოჯახს სახლს შეუძენენ

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 19 ეკომიგრანტს სახლების შესაძენად თანხა ჩაერიცხა. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და…

Posted in _სიახლეები

სოფელ მაჩხვარეთში მოცვის პლანტაცია მერმა დაათვალიერა

ლურჯის მოცვის პლანტაცია სოფელ მაჩხვარეთში მუნიციპალიტეტის მერმა, ალექსანდრე სარიშვილმა დაათვალიერა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივთ, სოფლისა…

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 2020 წლის სამუშაო გეგმის პროექტი

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი 2020-2023 წლები

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი“-სთვის და შპს ,,ლანჩხუთი“სთვის საკუთრებაში გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”