• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ღრმაღელის ადმინისტრაციულ ერთეულში უსახელო ქუჩისთვის ყვავილნარის სახელის მინიჭების შესახებ”

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 20 აგვისტოს N14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”

Posted in _სიახლეები

სამუშაო შეხვედრა სამსახურების უფროსებთან

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერმა სამსახურების უფროსებთან სამუშაო შეხვედრა გამართა. მათგან მიმდინარე და დაგეგმილ სამუშაოებთან დაკავშირებით ინფორმაცია…

Posted in _სიახლეები

ქალთა საერთაშორისო დღე მიულოცეს

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერმა, ალექსანდრე სარიშვილმა და საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, ვლადიმერ ნანაძემ რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრის, ,,მედალფას“…

Posted in _სიახლეები

წითელი ჯვრის საზოგადოების წარმომადგენლებმა ბენეფიციარებს ტელეფონები გადასცეს

საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოებისა და გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისის პარტნიორობით განხორციელდა პროექტი, რომლის…

Posted in _სიახლეები

გერმანიაში სეზონურ სამუშაოებზე დასაქმების მსურველებთან შეხვედრა გაიმართა

დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს შრომითი მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლები შეხვედრებს ლანჩხუთში მართავენ. ისინი გერმანიაში სეზონურ სამუშაოებზე…

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2021 წლის 16 მარტის სხდომის დღის წესრიგის პროექტი”

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”