• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2020 წლის 17 აგვისტოს სხდომის დღის წესრიგის პროექტი”

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის N18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”

Posted in _სიახლეები

განცხადება

2020 წლის 28-29 სტიქიის შედეგად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში დაზიანებული შიდა სასოფლო გზების; ნაპირსამაგრების; ხიდებისა…

Posted in _სიახლეები

განცხადება

2020 წლის 28-29 სტიქიის შედეგად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ჩოჩხათის და ლესის ადმინისტრაციულ ერთეულებში დანგრეული სახლების აღდგენის…

Posted in _სიახლეები

განცხადება

საჯარო სკოლების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების პროგრამიდან ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო თანხა, რომელიც ქ. ლანჩხუთის N2 საშუალო სკოლის…

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 17 აგვისტოს რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი”

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

“შპს ფეხბურთის კლუბ „ლანჩხუთის გურიას“ დაფუძნებაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის N19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”