• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in _სიახლეები ტენდერები

სპორტული დარბაზის სახურავის რეაბილიტაციის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება

  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ხაჯალიის საჯარო სკოლის სახურავის და ნიგოითის (ჩოლობარგი) საჯარო სკოლის სპორტული დარბაზის სახურავის…

Posted in _სიახლეები

,,აწარმოე საქართველოში“ ბიზნესიდეების მიღებას იწყებს

2022 წლის მარტიდან ,,აწარმოე საქართველოში“ ბიზნესიდებიის მიღებას იწყებს მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშესაწყობად. ამასთან დაკავშირებით…

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში (გარდა სოფელ მალთაყვიდან მდინარე სეფისწყალამდე შავი ზღვის ნაპირიდან 500 მეტრის რადიუსში არსებულ დასახლებებში და დასახლებათა შორის არეალებში მოქცეული ტერიტორიისა) II კლასის ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების, მათი ფუნქციონირებისათვის განკუთვნილი II კლასის დამხმარე ხასიათის შენობა-ნაგებობებისთვის და II კლასის ღობეების მშენებლობისათვის (რეკოსტრუქციისათვის) მშენებლობის დეტალური შეტყობინების დადგენის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

სსიპ ქალაქ ლანჩხუთის #3 საჯარო სკოლისთვის ვაჟა თოდუას სახელის მინიჭების შესახებ(18.03.2022წელი)

Posted in _სიახლეები

კლიმატის ცვლილებების ინოვაციური იდეების საგრანტო კონკურსი

კლიმატის ცვლილებების ინოვაციური იდეების საგრანტო კონკურსი პროექტის მიზანია, ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის – საქართველოს კლიმატის…

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 25 მარტის სხდომის დღის წესრიგის პროექტი

Posted in _სიახლეები

დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ფრაქცია “ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს” სხდომა გაიმართა

  დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს” სხდომა გაიმართა. სხდომას ფრაქციის თავმჯდომარე…

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 25 ნოემბრის N26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ