• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in _სიახლეები

სამხატვრო სკოლაში გამოფენა გაიხსნა

ვილი ბარამიძის სახელობის სამხატვრო სკოლაში პედაგოგთა და მოსწავლეთა ნამუშევრების საახალწლო გამოფენა გაიხსნა, სადაც ასევე წარმოდგენილი…

Posted in _სიახლეები

2020 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცეს

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მუნიციპალიტეტის 2020 წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი, მომაცვალი წლის ბიუჯეტი და ასევე, პრიორიტეტები…

Posted in _სიახლეები

ლანჩხუთი შვიდი გამარჯვებულიდან ერთ-ერთია

ლანჩხუთი ერთ-ერთია იმ შვიდ მუნიციპალიტეტთა შორის, რომელმაც საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) საგრანტო პროექტის ფარგლებში…

Posted in _სიახლეები

სოფო ცინცაძე ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნდა

19 წლის სოფო ცინცაძე, რომელიც აქამდე მინდობით აღზრდით იყო ოჯახიდან გაყვანილი, ბიოლოგიურ ოჯახს დაუბრუნდა. ცინცაძეების…

Posted in _სიახლეები

ზეიმი ნიგვზიანის საბავშვო ბაღში

ნიგვზიანის საბავშვო ბაღში სტუმრიანობა იყო. საახალწლო ზეიმთან დაკავშირებით ბაღს მუნიციპალიტეტის პირველი პირები და ადგილობრივი ხელისუფლების…

Posted in _სიახლეები

მემორანდუმი ლანჩხუთსა და ზუგდიდს შორის

ზუგდიდში კიბოს სკრინინგის სახელმწიფო პროგრამების შესახებ მოსახლეობის ინფორმირებულობისა და ჩართულობის გაზრდაზე შეხვედრა ჩატარდა, რომელსაც ლანჩხუთიდან…

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სსიპ იუსტიციის სახლისთვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, უვადოდ სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №5 დადგენილებში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ”

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე “