მომხმარებელი: სტუმარი
„ახალგაზრდების მობილიზება გარემოსდაცვითი პრობლემების გადასაჭრელად“
პროექტის შესახებ

გარემოს დაბინძურება საყოფაცხოვრებო მყარი ნარჩენებით და სტიქიური ნაგავსაყრელების რაოდენობა საქართველოში საგანგაშოა და დღესდღეობით ერთ ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ჩვენი ქვეყნისთვის.

2020 წელს ევრაზიის ფონდის დაფინანსებით დაიწყო პროექტი: ახალგაზრდების მობილიზება გარემოსდაცვითი პრობლემების გადასაჭრელად, რომელიც მიზნად ისახავს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, მდინარე სუფსის გასწვრივ, არსებული სტიქიური ნაგავსაყრელების ელემინაციას და მუნიციპალური ნარჩენების მენეჯმენტის ოპტიმიზაციას ახლგაზრდების მობილიზების და მოსახლეობის გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების გზით.

პროექტის ფარგლებში 12 დასახლებული პუნქტის ახალგაზრდების დახმარებით მოხდება სტიქიური ნაგავსაყრელების დადგენა და დასუფთავება.

© Copyright 2021 | lanchkhuti.gov.ge | All rights reserved