მომხმარებელი: სტუმარი
„ახალგაზრდების მობილიზება გარემოსდაცვითი პრობლემების გადასაჭრელად“
ახალგაზრდების მობილიზება გარემოსდაცვითი პრობლემების გადასაჭრელად
ვებ გვერდი დამზადდა ევროპის ფონდის დაფინანსებით, შვედეთის საერთაშორისო განვითარების გრანტის ფარგლებში. მის შინაარსზე პასუხისმგებელნი არიან ავტორები. ანგარიში არ გამოხატავს ევროპის ფონდის და შვედეთის საერთაშორისო განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს ოფიციალურ პოზიციებს.
© Copyright 2021 | lanchkhuti.gov.ge | All rights reserved