• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in _სიახლეები მერის ახალგაზრდული საბჭო

ლანჩხუთის ახალგაზრდული საბჭო

ახალგაზრდების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩასართავად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანო  ,,ლანჩხუთის ახალგაზრდული საბჭო“  აგრძელებს ფუნქციონირებას…

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 10 მაისის სხდომის დღის წესრიგის პროექტი.

Posted in _სიახლეები

სუფსასა და ხაჯალიაში ახალი საბავშვო ბაღების მშენებლობა დასკვნით ეტაპზეა

  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სუფსასა და ხაჯალიაში საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაფინანსებით 100-100 ბავშვზე გათვლილი…

Posted in _სიახლეები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს შემოქმედებით კონკურსს ,,მთიები“

    26 მაისს  საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია აცხადებს შემოქმედებით კონკურსს ლიტერატურასა…

Posted in _სიახლეები

საკრებულოს 25 აპრილის სხდომა

დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა. საკრებულო სხდომას მუნიციპალიტეტის…

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით მიმღები პირების, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან გათავისუფლებაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

Posted in _სიახლეები

მოქალაქეთა მიღება მერთან

  ლანჩხუთის მერთან მოქალაქეთა მიღება გაიმართა. ალექსანდრე სარიშვილს მოქალაქეებმა ძირითადად ინფრასტრუქტურული და სოციალური პრობლემებით მიმართეს….

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 25 აპრილის სხდომის დღის წესრიგის პროექტი.

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, ა(ა)იპ ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”