• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 23 დეკემბრის N19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე” (დაზუსტებული განმარტებითი ბარათი 09.12.2020 წელი)

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის განმარტებითი ბარათი

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 10 დეკემბრის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი”

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2020 წლის 15 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგის პროექტი”

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის – განათლების ხელშეწყობის; კულტურის ღონისძიებების; სპორტული ღონისძიებების და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი თანხის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის 2021 წლის სამუშაო გეგმის პროექტი

Posted in _სიახლეები

ნაპირსამაგრი სამუშაოები დაათვალიერეს

ქალაქში გორგასლის ქუჩაზე ნაპირსამაგრი სამუშაოები მიმდინარეობს. პროექტის ღირებულება 22 000 ლარს შეადგენს. ასევე სოფელ მაჩხვარეთში,…

Posted in _სიახლეები

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებს სურსათი გადაეცა

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირებს დღეს სურსათი გადაეცა. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის, არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,პროგრესის გზისა“ და…