• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in _სიახლეები

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო-საქართველოს სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკა

                         

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის დაზუსტებული განმარტებითი ბარათი (23.10.2023 წელი)

Posted in _სიახლეები

იდეების კონკურსი ტყის მდგრადი მართვისთვის

  იწყება იდეების კონკურსი ტყის მდგრადი მართვისთვის #ecogeorgia #ტყე #ტყისმართვა #ტყისმდგრადიმართვა თუ ბუნება გიყვარს და…

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, შპს ,,ვი-ჯი-ეს ნეთვორქისათვის“ (ს/ნ 438724490) პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

Posted in _სიახლეები

ყვავილნარისა და გრიგოლეთის სანაპირო ქვიშის ხარისხის კვლევის შესახებ ანგარიში

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სხდომათა დარბაზში პროფესორმა შუქრი თავართქილაძემ ყვავილნარისა და გრიგოლეთის სანაპირო ქვიშის ხარისხის კვლევის შესახებ…

Posted in _სიახლეები ტენდერები

ნიგოითის ადმინისტრაციულ ერთეულში ყოფილი ბიბლიოთეკის შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოები

ნიგოითის ადმინისტრაციულ ერთეულში ყოფილი ბიბლიოთეკის შენობის რეაბილიტაციის სამუშაოები   დეტალები იხ. ბმულზე: https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=538997&lang=ge&fbclid=IwAR1c8JUFZJHQngJ9yoq9ycN4oNK7pSlQpBWvpJY6WmryAgliXZ1oO_KremE

Posted in _სიახლეები მუნიციპალური შესყიდვები ტენდერები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგად დაზიანებული მოსახლეობისათვის სახურავის მასალის შესყიდვა

  დეტალები იხ. ბმულზე:   https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=538507&lang=ge&fbclid=IwAR1BnMJEY1aNrO0MjA9RWMjMrbJOLzpK4cbK_ukWwaIRd8MVuWAVtLxWjR0

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 25 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგის პროექტი.

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

,, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, შპს ,,ტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის ცენტრისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ” ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 24 აგვისტოს N60 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე”