საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა მერიიდან

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია მერიიდან

მისაბმელი ფაილის მაქსიმალური ზომაა 1MB.

captcha

ინფორმაციის მიწოდებაზე პასუხისმგებელი პირი: ბუხუტი ბარამიძე- ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის მოქალაქეთა მიღებისა და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი.
ტელ:599 958304
ელ.ფოსტა: lanchkhuti@yahoo.com