×

ყოველწლიური ანგარიშები

ქალბატონებო და ბატონებო!

 

2020 წელი საკმაოდ მძიმე წელი იყო ჩვენი მუნიციპალიტეტისთვის. მიუხედავად ამისა, მაინც შევძელით მთელი რიგი პროექტების განხორციელება. 26 თებერვლიდან დღემდე 1500-ზე მეტ მოწყვლად ოჯახს დავეხმარეთ სასურსათო კალათით. ასევე დახმარება გავუწიეთ 200-მდე მრავალშვილიან ოჯახსა და ვეტერანებს. მუნიციპალიტეტში მსგავსი სახის დახმარებები ახლაც გრძელდება. სწორედ ამ ფონზე გვინდა მიმოვიხილოთ მიმდინარე წლის ბიუჯეტი, მნიშვნელოვანი მოვლენები და განხორციელებული პროექტები.

 

2020 წლის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მთავარმა საფინანსო დოკუმენტმა 23 მლნ. 416. 7 ლარი შეადგინა.

მიმდინარე წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით შემოსავლების სახით ბიუჯეტში მობილიზებულია 8 715 155 ლარი, რაც წლიური გეგმის 81.2 %-ს შეადგენს, მათ შორის გადასახადების სახით შემოსულია 5 543 013 ლარი (წლიური გეგმის 71.1 %), სხვა შემოსავლების სახით მიღებულია 3 159 633 ლარი, რაც წლიური გეგმის 107.9 %-ს შეადგენს, გეგმის გადაჭარბებით შესრულება განაპირობა ჯარიმებიდან, სანქციებიდან და საურავებიდან მიღებულმა 2 935 858 ლარმა.

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერიდან ჩამორიცხულია 6 782 933 ლარი, მათ შორის:

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად – 361 846 ლარი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად – 3 609 048 ლარი

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დასაფინანსებლად – 733 647 ლარი

სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასაფინანსებლად – 1 589 603 ლარი

საჯარო სკოლების სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის – 488 789 ლარი

სოფელ გრიგოლეთის განაშენიანების გეგმასა, აცანასა და ჩოჩხათში ტურისტული ინფრასტურქტურის მოსაწყობად გრანტის სახით გამოიყო 250 000 ლარი.

სულ საანალიზო პერიოდში შემოსულობებმა 15 620 362 ლარი შეადგინა, რაც წლიური საპროგნოზო მაჩვენებლის 71.4 %-ს შეადგენს.

ეს ყოველივე კი ქმნის იმის გარანტიას, რომ საგადასახადო შემოსავლების წლიური გეგმა გადაჭარბებით იქნება შესრულებული.

რაც შეეხება ხარჯებს, საანალიზო პერიოდში ხარჯები ასე გადანაწილდა:

შემოსავლების 24.6 % მიმართულია შრომის ანაზღაურებაზე, მ.შ. ხელშეკრულებით აყვანილ პირთა ხელფასებზე – 65 571 ლარი, რაც ხარჯების 1%-ია.

სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო ცენტრი – 1 492 870 ლარი

საჯარო სკოლებში მაღალმთიანი სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირება – 151 208 ლარი

სპორტული ცენტრი – 318 827 ლარი

შპს სტადიონი – 138 500 ლარი

შპს ქალთა საფხებურთო სკოლის ლანჩხუთის “ლანჩხუთის”  თანადაფინანსებაზე – 127 426 ლარი

საფეხბურთო სკოლა – 190 231 ლარი

კულტურის ცენტრი – 565 392 ლარი

სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობის დაფინანსება – 236 904 ლარი

სოციალური პროგრამების დაფინანსება – 435 805 ლარი

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი შენობების ექსპლოატაციასა და რეაბილიტაცია – 293 510 ლარი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული სარეაბილიტაციო სამუშაოები – 6 939 289 ლარი აქედან:

გზებზე – 3 719 072 ლარი,

წყლის სისტემის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე – 169 712 ლარი,

გარე განათების რეაბილიტაციაზე – 110 916 ლარი,

ნაპირსამაგრი ნაგებობების რეაბილიტაციაზე – 674 802 ლარი,

განათლების ობიექტების რეაბილიტაციაზე – 551 645 ლარი,

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაციაზე – 558 286 ლარი,

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დაფინანსებაზე – 717 874 ლარი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპერტო მომსახურებაზე – 322 517 ლარი.

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის ძირითად პრიორიტეტებად განისაზღვრა:

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია  

კულტურის, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

განათლება

 

2020 წელი ისეთივე მძიმე აღმოჩნდა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტისთვის, როგორიც მთელი ქვეყნისა და მთელი მსოფლიოსთვის. მიუხედავად ამისა, მაინც შევძელით მთელი რიგი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება.

ინფრასტრუქტურული პროექტები:

საანგარიშო პერიოდში საქართველოს მთავრობის განკარგულებით „საქართველოს რეგიონებში განხორციელებული ფონდიდან“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტმა განახორციელა შემდეგი ინფრასტრუქტურული პროექტები:

 1. ქალაქ ლანჩხუთში დაიხურა 3 მრავალბინიანი სახლის სახურავები: გორგასალის, კვირკველიას და კუპრეიშვილის ქუჩებზე- 198 796 ლარი.
 2. ქალაქ ლანჩხუთში ცენტრალური მაგისტრალის გასწვრივ საფეხმავლო ბილიკების მოწყობა – 1549999 ლარი. პროექტი გარდამავალია
 3. ნიგოითში ცენტრალურ მაგისტრალზე გარე განათების მოწყობა- 113 498 ლარი.
 4. გვიმბალაურში ბავშვთა საფეხბურთო აკადემიის მოედნისა და ეზოს განათების სამუშაოები -529 999 ლარი.
 5. ლესაში წყალმომარაგების ქსელის რეაბილიტაცია – 673 370 ლარი.
 6. ღრმაღელე-ომფარეთის გზაზე ასფალტო ბეტონის საფარის მოწყობა.1 896 998 ლარი
 7. ჩოჩხათის, მამათის, მაჩხვარეთის, გვიმბალაურის ჩიბათის, ლესის, და ნინოშვილის ადმინისტრაციულ ერთეულბში შიდა სასოფლო გზის რეაბილიტაცია. 1 499 000 ლარი.
 8. ქალაქის 10 ქუჩაზე სანიაღვრე არხების მოწყობა -1 169 999 ლარი
 9. ქალაქ ლანჩხუთში, გორგასლის ქუჩის მიმდებარედ 2 მინი საფეხბურთო სტადიონს რეაბილიტაცია -136 000 ლარი.

 

ტურიზმის განვითარების ფონდიდან გამოიყო :

 1. აცანაში ტურისტული ცენტრის მოწყობის სამუშაოები- 24 149 ლარი.
 2. სოფ. მოედანში ორკარის კანიონის შესასვლელში ფანჩატურების მოწყობა – 8 999ლარი.

 

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის  ფარგლებში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო 748 000 ლარი. ამ თანხით მუნიციპალიტეტის 55 სოფელში განხორციელდა სხვადასხვა სახის პროექტი: გარე განათება, შიდა გზების მოწესრიგება, მინი სტდიონის კეთილმოწყობა, სოფლის გზისპირა მოსაცდელი, სველი წერტილის მოწყობა, წყალმომარაგების ქსელის მოწყობა და ა.შ.

 

სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების ფარგლებში მოვლენების სალიკვიდაციოდ განხორციელდა სხვადასხვა პროექტები:

 1. მაჩხვარეთის, ჩოჩხათის და ნიგვზიანის ადმინისტრაციულ ერთეულებში 7 ხიდის მშენებლობა-რეაბილიტაცია 1 948 776 ლარი.
 2. ლანჩხუთის; მაჩხვარეთის; ნიგოითის; ჩიბათის; ნინოშვილის; ჩოჩხათის; სუფსის; ღრმაღელის; აცანის; აკეთის; ჯურუყვეთის და ნიგვზიანის ადმინისტრაციულ ერთეულებში რკინა ბეტონის გზებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობა -1 500 000 ლარი.
 3. ნაპირსამაგრების მოწყობა: 979 995 ლარი.

 

სკოლების ინფრასტრუტურა:

 1. ქალაქის მეორე საჯარო სკოლა – სპორტული დარბაზის რეაბილიტაცია და სველი წერტილების მოწესრიგება 152 123 ლარი
 2. სუფსის საჯარო სკოლა– სახურავისა და მეორე სართულის ჭერის რეაბილიტაცია – 110 995 ლარი
 3. შუხუთის საჯარო სკოლა- სახურავის რეაბილიტაცია 99 922 ლარი

4.ჩოჩხათის საჯარო სკოლაში სველი წერტილებისა და ღრმაღელის საჯარო სკოლის ელექტროგაყვანილობს მოწესრიგება-ჯამში 74 217 ლარი

 1. ღრმაღელის და ჩიბათის (ზემო ჩიბათის კორპუსი) საჯარო სკოლებში სველი წერტილების მოწესრიგება – 93 777 ლარი.
 2. ახალსოფლის და ჯიხანჯირის საჯარო სკოლებში ჭაბურღილის მოწყობა -247 826 ლარი.
 3. მიმდინარე წელს საჯარო სკოლებში სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩასატარებლად 778 860 ლარი დაიხარჯება.

 

 • ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი გამორჩეულია იმითაც, რომ ჩვენთვის პრიორიტეტია სკოლამდელი აღზრდა და საბავშვო ბაღების ინფრასტრუქტურის მოწყობა.
 • აცანაში უკვე აშენდა 50 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღი – 770 000 ლ.
 • საბავშვო ბაღის მშენებლობა დაგეგმილია ასევე სუფსასა და ხაჯალიაზე, რისთვისაც სავარაუდოდ, ორ მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯება.

 

 

გაზიფიცირება

უნდა აღინიშნოს, რომ მუნიციპალიტეტში უკვე წლებია აქტიურად მიმდინარეობს სოფლების გაზიფიცირება.

ამ დროისათვის ბუნებრივი აირი უკვე მიეწოდება მუნიციპალიტეტის 12 ადმინისტრაციულ ერთეულში შემავალ 40 სოფელს.

 

 

 

 • სოციალური პროგრამები

 

ჩვენ შეგვიძლია ხმამაღლა განვაცხადოთ, რომ მიუხედავად არსებული მდგომარეობისა, ეფექტური სოციალური პროგრამებით არაერთი ადამიანის სიცოცხლე გადავარჩინეთ, არაერთი ადამიანის გვერდით დავდექით და მიუხედავად მწირი ბიუჯეტისა, მაინც შევძელით ჩავმდგარიყავით ჩვენი მოსახლეობის სამსახურში, მით უმეტეს, პანდემიის დროს.

2020 წლის სოციალური  პროგრამების ფარგლებში 2000-ზე მეტ  ბენეფიციარსა და 100-ზე მეტ ოჯახს გაეწია დახმარება.

ამას გარდა, მიმდინარე წლის მარტის თვიდან დღემდე სასურსათო კალათით დახმარება გაეწია 2 ათასამდე ოჯახს, 150-ზე მეტ მრავალშვილიანს, შშმ პირებს, ომის ვეტერანებს. უნდა ითქვას, რომ სასურსათო კალათები ძირითადად, შემოწირულებობების სახით გაიცემოდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ხელისუფლების პირველმა პირებმა სამით თვის ხელფასის 1/3 კოვიდ.ფონდში გადარიცხეს.

რაც შეეხება უშუალოდ სოციალურ პროგრამებს, მუნიციპალიტეტში 16 სოციალური პროგრამის განსახორციელებლად ბიუჯეტში სააანალიზო პერიოდისთვის გამოყოფილია 435 805 ლარი

 

 • ეფექტური და შედეგიანი გამოდგა მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 36 000 ლარით, ამ დროისათვის პროგრამით ისარგებლა 27 მრავალშვილიანმა ოჯახმა.
 • მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 25 000 ლარით. ამ დორისათვის პროგრამით ისარგებლა 78 ბენეფიციარმა.
 • შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამით ისარგებლა 0-დან 18 წლამდე ასაკის 11 ბენეფიციარმა. მათ სარეაბილიტაციო კურსი გაიარეს დაბა ურეკში. დახარჯულია 9 800 ლარი.
 • ერთჯერადი სოციალური (ფულადი)  დახმარების  პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 19500 ლარით. ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებული  მარტოხელა შეჭირვებული მოხუცების და მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირების საშეშე მერქნით უზურნველყოფას. ასევე,  ამავე პროგრამის ფარგლებში  გათვალისწინებულია: ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება;  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მინდობით აღზრდაში მყოფი  ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება. სადღესასწაულო  და ღირშესანიშნავ დღეებში სოციალურად დაუცველი უმწეო ოჯახებისათვი, მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის და 100 და მეტი წლის ასაკის ხანდაზმულებისათვის გარკვეული დახმარების გაწევა.

ამ ხნის განმავლობაში ზემოაღნიშნული პროგრამით  ისარგებლა 182 ბენეფიციარმა.

 • მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 90 000 ლარით, პროგრამით სარგებლობს 105 ბენეფიციარი.
 • მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 67 000 ლარით, პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, ხანძრისა და მწყერისაგან დაზარალებული, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების დახმარება. ასევე ძალადობის მსვერპლ ქალთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა. პროგრამით სარგებლობს 56 ოჯახი, მათ შორის ერთი ძალადობის მსხვერპლი ქალი.
 • ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 56000 ლარით. პროგრამით სარგებლობს 84 ბენეფიციარი.
 • ცენტრ ,,იავნანას” თანადაფინანსების პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 13000 ლარით. პროგრამით სარგებლობს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები, სოციალურად დაუცველი 24 ბავშვი. პროგრამიდან გახარჯულია 9500 ლარი.
 • სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 7600 ლარით. პროგრამით განხორციელდა 44 მოსწავლის დახმარება.
 • ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 38 800  ლარით. პროგრამით მიმდინარე წელს ისარგებლა 24 ბენეფიციარმა.
 • იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 15300 ლარით. ოჯახები რომლებიც რეგისტრირებული არიან ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ერთჯერადად საშეშე მერქნის შესაძენად მიიღებენ ფინანსურ დახმარებას. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულია 61 ოჯახი. დახმარება გაცემულია  35 ოჯახზე.
 • სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამის მიზანია  მოქალაქეთა სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარება. პროგრამის ბიუჯეტია 92 000 ლარი. ამ დროისათვის პროგრამით ისარგებლა 347 ბენეფიციარმა.
 • მძიმე საცხოვრებელ პირობებში უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახების ერთჯერადი დახმარების პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწია 66 ბენეფიციარს. პროგრამიდან გახარჯულია 46100 ლარი.
 • უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის პროგრამით ისარგებლა 9 ბენეფიციარმა. პროგრამიდან გახარჯულია 2250 ლარი.
 • ლანჩხუთის რეგიონული ორგანიზაციის „გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო პროგრამა ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალებისათვის. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 37 200 ლარით. პროგრამით ისარგებლა კლუბის წევრმა 30 ბენეფიციარმა.
 • ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის )პირთა დახმარების პროგრამა. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 1500 ლარით. ისარგებლა 3 ბენეფიციარმა.
 • მიმდინარე წლისთვის დაგვემატა ახალი პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს შშმ ბავშვების განვითარების ხელშეწყობის სერვისის ფარგლებში სერვისის მომწოდებელ სპეციალისტთა ტრანსპორტირების თანადაფინანსებას:
 • ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსაგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანმხლები პირების ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრა 1500 ლარით. ქვეყანაში არსებული კოვიდ 19 პანდემიის გამო ხელი შეეშალა ზემოაღნიშნული სახელმწიფო პროგრამის განხორციელებას, რის გამოც პროგრამით ისარგებლა 4 ბენეფიციარმა.

მოქალაქეთა ინტერესების გათვალისწინებით, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე 11 ბენეფიციარის შესახებ ინფორმაცია მიეწოდა არასამთავრო ორგანიზაცია „ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის“, რომლებმაც ზემოაღნიშნულ პირებს გადაადგილებისათვის საჭირო ეტლები მიაწოდა.

 

 • ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი კულტურული და სპორტული მიღწევები. გურია ამ მხრივ მართლაც გამორჩეული რეგიონია და ამ სფეროში თავის სიტყვას ჩვენი მუნიციპალიტეტიც ამბობს.
 • განათლების ხელშეწყობისა და კულტურის ღონისძიებების პროგრამებიდანდაიხარჯა :   21933 ლარი.
 • პორტის ხელშეწყობისა და ახალგაზრდული ღონისძიებების პროგრამიდან: 17 658,23  ლარი
 • სულ დახარჯულია:  39591,23 ლარი.

2020 წლის ბიუჯეტში განათლების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების 35 ოქროსმედალოსანი წახალისდა  300-300 ლარის ოდენობით; 7 ვერცხლისმედალოსანი – თითოეული 200 ლარის ოდენობით.

ინტელექტ-ჩემპიონატ ,,ეტალონის“ გამარჯვებულ აკეთის საჯარო სკოლის მოსწავლე მაგდა ცინცაძეს გადაეცა 500 ლარი.

წახალისების ქვეპროგრამის ფარგლებში წახალისდნენ ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე 100%-იანი გრანტის მფლობელი მარიამ კვაჭაძე და ერთიანი სამაგისტრო პროგრამის 100%-იანი გრანტის მფლობელი, გიორგი ვადაჭკორია –    1000-1000 ლარის ოდენობით.

სამსახურის მიერსპორტის ხელშეწყობისა და ახალგაზრდული ღონისძიებების მხარდაჭერის პროგრამებიდან  განხორციელდა შემდეგი ღონისძიებები:          

წარმატებული ახალგაზრდავეტერანი და ღვაწლმოსილი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების წახალისების ქვეპროგრამიდან წახალისდნენ :

სპორტსმენები: ბექა ართილაყვა და ოთარ ჯანელიძე, მათი მწვრთნელები: კახა აფხაზავა და დავით მჟავია (სულ გაიცა 1000 ლარის ჯილდო).

ფულადი ჯილდოთი წახალისდნენ  ვეტერანი ფეხბურთელები: რევაზ ხოფერია, შოთა პატარაია, გიორგი პატარაია, რევაზ ქირია, გერმანე კუნჭულია და ბეგი სიხარულიძე. თითოეულ მათგანს ჩაერიცხათ  ფულადი ჯილდო  300-300 ლარის ოდენობით.

სამსახურის მიერ,  მიმდინარე წელს ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა ახალგაზრდული პროექტების თანადაფინანსება 2 650 ლარის ოდენობით.

სამსახურმა შეიძინა 3750 ლარის  ღირებულების სპორტული ინვენტარი (ბადეები და ბურთები  – ფეხბურთის, კალათბურთის ფრენბურთისა და ხელბურთის ტურნირების ჩასატარებლად), რომელიც გადაეცა 16 ტერიტორიული ერთეულის მერის წარმომადგენლებს. ასევე შევიძინეთ 108  ერთეული  სპორტული ეკიპირება (სასკოლო ოლიმპიადის ფორმები)  2532  ლარის  ფარგლებში; სხვადასხვა სახის პრიზები, თასები, მედლები, სიგელები, რომლებიც გადაეცათ სპორტული ტურნირების გამარჯვებულებს.

უნდა ითქვას, რომ რეგულაციების სრული დაცვით, კულტურის ცენტრის ეზოში, გაიმართა წარმოდგენა „დარისპანის გასაჭირი“, რომელსაც დიდი წარმატება ხვდა წილად.

 

ლანჩხუთი შეუერთდა ევროპის სპორტის კვირეულსაც, რომლის  ფარგლებში განხორციელდა სპორტული აქტივობები.

 

ჩვენი პრიორიტეტი მოსახლეობასთან პირდაპირი და უშუალო კავშირია. ამ კუთხით აღსანიშნავია შეხვედრები მოსახლეობასთან, სახლახო კრებები და სხვ. განსაკუთრებით აღსანიშნავია მუნიციპალიტეტის ახალი ვებ.გვერდი: LANCHKHUTI.GOV.GE. გვერდი ყოველდღიურად ახლდება. პროაქტიურად ქვეყნდება ოფიციალური დოკუმენტები (ნორმატიული აქტები, განკარგულებები, ბრძანებები, დადგენილებები, რომელსაც საკრებულო გამოსცემს), ასევე ყველა ის პროექტი, რომელიც ჩვენს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება. აღნიშნული ვებ.გვერდის საშუალებით მოსახლეობას ეძლევა საშუალება წარმოადგინოს პეტიციები, მოსაზრებები, დასვას შეკითხვები და ა.შ. სხვათა შორის, ჩვენი მუნიციპალიტეტის ვებ.გვერდი შეფასდა ერთ-ერთ საუკეთესოა დანარჩენ მუნიციპალიტეტთა შორის.

ყოველი კვირის პარასკევი (და არა მარტო პარასკევი, არამედ ფაქტობრივად, ყველა სამუშაო დღე) მერთან მოქალაქეთა მიღების დღეა, სადაც მოქალაქეები უშუალოდ აცნობენ მერს თავიანთ პრობლემებს. ჩვენ მათ შეძლებისდაგვარად დახმარებას ვუწევთ.