საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

ვლადიმერ ნანაძე

დაბადების თარიღი: 27/05/1955

ტელეფონი:  599 96 40 90

 

საგანმანათლებლო დაწესებულება:  ქუთაისის    ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი

–   ხის დამუშავების ტექნოლოგიის  ფაკულტეტი

სპეციალობა: ინჟინერ-ტექნოლოგი

საარჩევნო ფორმა:  პროპორციული წესით

საარჩევნო ბლოკი:  ,,ქართული ოცნება“

 

 სამუშაო /პოზიცია:

2017 – დღემდე -ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის VII  მოწვევის  საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

2013 -2017- ქ. ლანჩხუთის ადმინისტრაციულ  ერთეული – გამგებლის წარმომადგენელი

1995-1997 -ლანჩხუთის მელიორაციის და წყალთა მეურნეობის სამმართველო-  წამყვანი სპეციალისტი

1993-1995 – ლანჩხუთის მელიორაციის და წყალთა მეურნეობის სამმართველო- მთავარი  ინჟინერი

1986-1993 –  ლანჩხუთის მელიორაციის და წყალთა მეურნეობის სამმართველო -სადგურის ინჟინერი

1983-1986  – ,,ტრესტ -კოლხიდმშენი“ – N3 მ.მ.კ. სუჯუნის ობიექტის   მექანიკოსი

1971-1977 -ლანჩხუთის ავტოსატრანსპორტო საწარმო-   ავტოშემკეთებელი.

 

აქტივობა: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის VI  მოწვევის  საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე.  ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“ წევრი.  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრი.