მუნიციპალიტეტის სიმბოლიკა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გერბი

გერბის ფარი გაყოფილია 4 თანაბარ ნაწილად. I ნაწილი – მეწამულ ველზე გამოსახულია ოქროს შველი და ვერცხლის ცხრა ქიმიანი ვარსკვლავი.  II ნაწილი – ზურმუხტოვან ველზე გამოსახულია ზეაღმართული ოქროს ხელები ლელოს ოქროს ბურთით. III ნაწილი – ვერცხლის ველზე გამოსახულია ზურმუხტოვანი მთები. IV ნაწილი -ლაჟვარდოვან ველს მარჯვნიდან მარცხნივ გადაკვეთს ვერცხლის შვიდი ტალღოვანი სარტყელი.

გერბის ფარს ზემოთ მოთავსებულია საქალაქო ვერცხლის გვირგვინი – სამკოშკიანი ქონგურებიანი გალავანი (ციხე-სიმაგრის ფორმის) ნახევრადღია  კარიბჭით.

ფარს ქვემოთ მოთავსებულია გერბის დევიზის ვერცხლ-მეწამული  ბაფთა, რომლის ვერცხლის ველზე შავად ჩაწერილია  დევიზი „ლანჩხუთი“.

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის დროშა

დროშა ვერტიკალურად თანაბრად გაყოფილია მეწამულ და ზურმუხტოვან ველებად. მეწამულ ველზე ზედა მარჯვენა კუთხეში გამოსახულია ვერცხლის ცხრაქიმიანი ვარსკვლავი. დროშას ჰორიზონტალურად გადაკვეთს ვერცხლის შვიდი ტალღოვანი სარტყელი.

დროშის პროპორციაა 2:3.