სამსახურების ხელმძღვანელები

 

 

ალეკო კირვალიძე ინფრასტრუქტურის,სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის  სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

2013 წლიდან 2015 წლამდე გამგეობის ინფრასტრუქტურის არქიტექტურის და ინფრასტრუქტურის სამსახურის ურბანიზაციის და არქიტექტურის განვითარების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;

2015 წლიდან 2017 წლამდე- ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახურისსაპროექტო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;

2017 წლიდან 2018 წლამდე – გამგეობის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სმსახურის სივრცითი მოწყობის განყოფილების უფროსი;

2018 წლიდან 2022 წლამდე – მერიის სივრცითი მოწყობის განყოფილების უფროსი;

2022 წლიდან დღემდე – ინფრასტრუქტურის,სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის  სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი;

 

 

 

დავით პატარაია – სამხედრო სამსახურის უფროსი

2003 წლიდან 2006 წლამდე – გამგეობის სამხედრო განყოფილების უფროსის მოადგილე;

2007 წლიდან 2008 წლამდე – სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი;

2008 წლიდან 2022 წლამდე – სამხედრო აღრიცხვის , გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი;

2022 წლიდან დღემდე სამხედრო სამსახურის უფროსი;

 

 

პაატა ურუშაძე –  განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის,ტურიზმის,სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურია უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი

2014 წლიდან 2015 წლამდე- გამგეობის ქონების მართვის, ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის სამსახურის ქონების მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

2015 წლის თებერვლიდან 2015 წლის მაისის ჩათვლით გამგებლის მრჩეველი;

2015 წლის მაისიდან 2018 წლამდე გამგეობის სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფიების უფროსი;

2018 წლიდან 2022 წლამდე მერიის საკითხთა, განათლების, კულტურის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფიების უფროსი;

2022 წლიდან დღემდე მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის,ტურიზმის,სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი;

 

 

 

 

ირაკლი ხუხუნაიშვილი

 

დაბადების თარიღი: 12.08.1981 წ

მისამართი: ლანჩხუთი ნიკოლოზ ბარათაშვილის ქ N 12

ტელ: 514 22 27 22

ელექტრონული ფოსტა: guruli811@gmail.com

 

განათლება: 1999-2005წწ  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობის სპეციალობით

სამსახურებრივი საქმიანობა:

2022 წლის 1 სექტემბრიდან დღემდე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ქონების მართვის და სოფლის მეურნეობის სამსახურის უფროსი;

01.10.2018 – 01.06.2022 წწ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;

01.05.2015 – 01.10.2018- მენეჯერ ოპერატორი, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ლანჩხუთის სამსახურის ნიგოითის საზოგადოებრივი ცენტრი;

01.07.2013 – 01.05.2015- ოპერატორი, ლანჩხუთი ნიგოითის საზოგადოებრივი ცენტრი;  01.02.2012 – 01.07.2012-  სპეციალისტი ,სამოქალაქო რეესტრის ქობულეთის სამსახური;

01.07.2008 – 01.04.2010 – მთავარი სპეციალისტი, სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ლანჩხუთის სამსახური;

 

 

 

 

 

თამარ ფირცხალაიშვილი

დაბადების თარიღი: 16. 02. 1975 წ

მისამართი: ლანჩხუთი, სოფელი ქვიანი

ტელ: 595 37 74 07

Email: tamarfircxalaisvili@yahoo.com

განათლება:  1992-1997 წწ ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი, სამართალმცოდნეობის სპეციალობით

სამსახურებრივი საქმიანობა

2015 წლის 29 აპრილს დაინიშნა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების  სამსახურის უფროსად;

2009-2010  წწ  მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განოფილების უფროსი;

2007- 2009  წწ  მუნიციპალიტეტის  გამეგობის იურისტი.

 

 

 შოთა ჩაგუნავა

დაბადების თარიღი: 20.04.1978წ

მისამართი: ლანჩხუთი, ს.ნიგოითი

ტელ: 599 96 73 73

Email: shotachagunava@yahoo.com

განათლება: 1995-1999 წწ ბათუმის სამართლისა და ეკონომიკის ინსტიტუტი სამართალმცოდნეობის სპეციალობით.

სამსახურებრივი საქმიანობა

2022 წლის პირველი ივნისიდან დაინიშნა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის  ადმინისტრაციული და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსად

2010-2022 წწ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის უფროსი.

2000-2001 წწ – საადვოკატო ფირმა სპს „თემიდა“-ს ადვოკატი

2001-2006 წწ – საადვოკატო ფირმა სპს „ქომაგი“-ს დამფუძნებელი ადვოკატი

2006-2010 წწ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე

 

 

 

 

 

 

 

თენგიზ ხელაძე

დაბადების თარიღი: 5.03.1963

მისამართი: ლანჩხუთი, სოფ. გვიმბალაური

ტელ: 598 995 100

განათლება: 1981-1986 წელი  საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ენერგეტიკის ფაკულტეტი;

სამსახურებრივი საქმიანობა

 

2014-დან დღემდე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის  სამსახურის უფროსი;

2013 წლიდან 2014 წლამდე  მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროსი;

1989-1992 წწ – ქარხანა „გურია“, საქვაბეს უფროსი;

1986-1987 წწ – ქარხანა „გურია“, ენერგეტიკოსი.

 

 

 

 

მამუკა ვადაჭკორია

 

დაბადების თარიღი: 09.03.1972 წ

მისამართი: ლანჩხუთი, სოფელი გვიმბალაური

ტელ: 599 75 77 64

განათლება: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოფლის მეურნეობის  ეკონომისტი;

სამსახურებრივი საქმიანობა:

2019 წლის 1 აპრილს დაინიშნა შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსად.

2012-2014  წლამდე გამგეობის სოფლის მეურნეობის სამსახურის სპეციალისტი;

2014-2015 წწ  გამგეობის  ქონების მართვის ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის სპეციალისტი;

2015-2018 წწ გამგეობის  ქონების მართვის ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების განყოფილების უფროსი;

2018 წლის იანვრიდან დღემდე ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი;

 

როლანდ ლაშხია

დაბადების თარიღი: 1.07.1953

მისამართი: ქ. ლანჩხუთი, ბარათაშვილის ქ. #3

ტელ.: 599 19 53 09

 

განათლება: საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, ეკონომისტ-ორგანიზატორი;

სამსახურებრივი საქმიანობა:

2014 წლის 17 სექტემბერიდან დღემდე არის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი;

1979-83 წწ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფლის მეურნეობის სამმართველოს საკონტროლო-სარევიზიო ჯგუფის რევიზორ-ბუღალტერი;

1983-86 წწ  სახალხო კონტროლის ლანჩხუთის რაიონული კომიტეტის ინსპექტორი;

1986-94 წწ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის აგროსამრეწველო გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე;

1994-95 წწ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის განყოფილების გამგე.

2007 – 2014 წწ – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახურის უფროსი;