საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა მერიიდან

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია მერიიდან

    ინფორმაციის მიწოდებაზე პასუხისმგებელი პირი: ბუხუტი ბარამიძე- ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის მოქალაქეთა მიღებისა და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი.
    ტელ:599 958304
    ელ.ფოსტა: lanchkhuti@yahoo.com