საკრებულოს კომისიები

კომისიის დასახელებათანამდებობა
1ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიათავმჯდომარე - ვერიკო კვირკველია, წევრები: კახა ბოლქვაძე, გოდერძი ქურიძე, კახაბერ ასკურავა.
2ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიათავმჯდომარე - ალექსანდრე მახათაძე , წევრები :  გიორგი   ჩახვაძე ,  იოსებ   ჩხაიძე , ამირან   გიგინეიშვილი ,  დავით ჩხარტიშვილი ,  აკაკი   იმნაიშვილი ,  ზურაბ   კუკულავა, ციცინო ჩხაიძე.
3ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიათავმჯდომარე - გიორგი გვარჯალაძე, წევრები: ცისანა ურუშაძე, კახა ბოლქვაძე, ბესიკ კუპრაძე, ოთარ პატიეშვილი, სპარტაკ კვაჭაძე, ლელა ჩახვაძე, ზაზა წულაძე, რეზო
კვაჭაძე, კახა თედორაძე, იოსებ ჩხაიძე, ემზარ თევდორაძე, ამირან ქანთარია, აკაკი იმნაიშვილი, ელისო ჭიჭინაძე, ირაკლი მარშანიშვილი, ვენე კვირკველია.
4ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და
ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისია
თავმჯდომარე -  გიორგი   ჩახვაძე, წევრები :  ზაზა   წულაძე ,  კარლო კვიტაიშვილი ,  ალექსანდრე მახათაძე ,  ზაალ   სანაძე ,    ოთარ   პატიეშვილი , ზურაბ   კუკულავა, ირაკლი მარშანიშვილი, გოგი მორჩილაძე.
5ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიათავმჯდომარე - ემზარ თევდორაძე, წევრები :  რევაზ   კვერენჩხილაძე , კარლო   კვიტაიშვილი ,  ამირან ქანთარია ,  გოდერძი   ქურიძე ,  კახა თედორაძე ,  რეზო   კვაჭაძე ,  გიორგი გვარჯალაძე ,  ბესიკ   კუპრაძე , ზაალ   სანაძე ,  ამირან   გიგინეიშვილი, ელისო ჭიჭინაძე, ლელა ჩახვაძე, ცისანა ურუშაძე.