საკრებულოს კომისიები

კომისიის დასახელებათანამდებობა
1ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიათავმჯდომარე - გიორგი ხელაძე, წევრები: ია მოქია,ნინო მშვიდობაძე,დარეჯან ბურჭულაძე,კარლო წილოსანი, მაკა მშვიდობაძე, კახაბერ ასკურავა.
2ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიათავმჯდომარე - ალექსანდრე მახათაძე , წევრები : გიორგი ჩახვაძე,ია მოქია,სპარტაკ კვაჭაძე,კახა თედორაძე,ვლადიმერ ნანაძე,გიორგი გოგუაძე,ჯუმბერ ბლაგიძე.
3ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიათავმჯდომარე - გიორგი იმნაიშვილი, წევრები: ელისო ჭიჭინაძე, სპარტაკ კვაჭაძე,ემზარ თევდორაძე,ზაზა წულაძე,კახა თედორაძე,ლოლიტა ურუშაძე,გივი ცინცაძე,გიორგი გოგუაძე,ჯუმბერ ბლაგიძე.
4ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და
ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისია
თავმჯდომარე -  ზაზა წულაძე, წევრები:ალექსანდრე მახათაძე,კარლო კვიტაიშვილი,გიორგი იმნაიშვილი,ვლადიმერ ნანაძე,გიორგი ჩახვაძე,გივი ცინცაძე,კახაბერ ასკურავა,გოჩა ჯანაშია.
5ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა, განათლების, კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიათავმჯდომარე -კარლო კვიტაიშვილი,წევრები: ნინო მშვიდობაძე,დარეჯან ბურჭულაძე,რევაზ კვერენჩხილაძე,ელისო ჭიჭინაძე,ლოლიტა ურუშაძე,კარლო წილოსანი,ირმა მგელაძე,მაკა მშვიდობაძე,გოჩა ჯანაშია.