მერის მრჩეველთა საბჭო

 

მერის მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობა – 2022 წელი

  1. დავით გოგიჩაიშვილი – სათათბირო ორგანოს თავმჯდომარე
  2. ზაზა ჩიჩუა
  3. მაია ჩხაიძე
  4. ლამარა კვირკველია
  5. მიხეილ კვირკველია
  6. ზაურ ვირუბოვი
  7. ომარ ხუციშვილი
  8. თორნიკე ჯანაძე
  9. მზია კვირკველია
  10. ცისანა ურუშაძე

 

სხდომის ოქმი N 1

Scan

 

 

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ე.ვ“ ქვეპუნქტის, 861 -ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების შესაბამისად, ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტში შექმნილია ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანო – სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო შემდეგი შემადგენლობით:

 

 თენგიზ ქერქაძე – საბჭოს თავმჯდომარე

ინგა აფხაძე – იოანე ნათლისმცემლის სახელობის სასულიერო გიმნაზიის პედაგოგი;

ჯონი ცინცაძე – ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი;

ბადრი ქურიძე – ბიზნესმენი;

ლუიზა კეკელიძე – ექიმი;

მიხეილ ცინცაძე – ინდ.მეწარმე;

დავით გოგიჩაიშვილი – არასამთავრობო ორგანიზაცია „ლანჩხუთის საინფორმაციო ცენტრის“ დირექტორი;

ია წილოსანი – ინჟინერ-ეკონომისტი;

ნანული მარგალიტაძე – სუფსის სამუსიკო სკოლის დირექტორი;