მერის მრჩეველთა საბჭო

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ე.ვ“ ქვეპუნქტის, 861 -ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების შესაბამისად, ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტში შექმნილია ლანჩხუთის  მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანო – სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო შემდეგი შემადგენლობით:

 

 თენგიზ ქერქაძე – საბჭოს თავმჯდომარე

ინგა აფხაძე – იოანე ნათლისმცემლის სახელობის სასულიერო გიმნაზიის პედაგოგი;

ჯონი ცინცაძე – ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი;

ბადრი ქურიძე – ბიზნესმენი;

ლუიზა კეკელიძე – ექიმი;

მიხეილ ცინცაძე – ინდ.მეწარმე;

დავით გოგიჩაიშვილი – არასამთავრობო ორგანიზაცია „ლანჩხუთის საინფორმაციო ცენტრის“ დირექტორი;

ია წილოსანი – ინჟინერ-ეკონომისტი;

ნანული მარგალიტაძე – სუფსის სამუსიკო სკოლის დირექტორი;