საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა საკრებულოდან

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია საკრებულოდან.

    ინფორმაციის მიწოდებაზე პასუხისმგებელი პირი: ნინო ძიძიგური- ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პირველი რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (აპარატის უფროსი).
    ტელ: 599266130
    ელ.ფოსტა: lanchkhuti.sakrebulo@gmail.com

    ninoziziguri@gmail.com