მერიის სტრუქტურა

#სამსახურისტრუქტურული ერთეულითანამდებობასახელი გვარიტელეფონი
ხელმძღვანელობამერიალექსანდრე სარიშვილი599737755
ხელმძღვანელობამერის პირველი მოადგილეეკა გუჯაბიძე591111975
ხელმძღვანელობამერის მოადგილეთორნიკე ტიკაძე551094143
1ადმინისტრაციული
და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახური
სამსახურის უფროსიპირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი- სამსახურის უფროსი
შოთა ჩაგუნავა599967373
2ადმინისტრაციული
და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახური
სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილებამეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი- განყოფილების უფროსი
3ადმინისტრაციული
და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახური
სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილებამესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიმირანდა ბახია593133705
4ადმინისტრაციული
და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახური
სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილებამესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიმაია ჩხაიძე591321555
5ადმინისტრაციული
და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახური
ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილებამეორე რანგი- მეორადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი -განყოფილების უფროსი
ელიკო იმნაძე599165879
6ადმინისტრაციული
და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახური
ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილებამესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტინათია იმნაძე599111437
7ადმინისტრაციული
და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახური
ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილებამეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტიირინა დოროხოვა591192330
8ადმინისტრაციული
და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახური
ადმინისტრაციული ერთეულების წარმომადგენლებთან
ურთიერთობის და მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების განყოფილება
მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი- განყოფილების უფროსი
მაგული კუნჭულია595631831
9ადმინისტრაციული
და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახური
ადმინისტრაციული ერთეულების წარმომადგენლებთან
ურთიერთობის და მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების განყოფილება
მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიქრისტინე ზენაიშვილი577274732
10ადმინისტრაციული
და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახური
ადმინისტრაციული ერთეულების წარმომადგენლებთან
ურთიერთობის და მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების განყოფილება
მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტინონა ორაგველიძე- მიქელაძე591192331
11ადმინისტრაციული
და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახური
საქმის წარმოებისა და არქივის განყოფილებამეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი- განყოფილების უფროსი
12ადმინისტრაციული
და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახური
საქმის წარმოებისა და არქივის განყოფილებამესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიბუხუტი ბარამიძე599958304
13ადმინისტრაციული
და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახური
საქმის წარმოებისა და არქივის განყოფილებამესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტინათია ორაგველიძე591412099
14ადმინისტრაციული
და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახური
საქმის წარმოებისა და არქივის განყოფილებამეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიია ცინცაძე591192317
15ადმინისტრაციული
და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახური
საქმის წარმოებისა და არქივის განყოფილებამეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტილილი ებრალიძე599403638
16ადმინისტრაციული
და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახური
საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილებამეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი- განყოფილების უფროსი
მაკა სულაბერიძე591192366
17ადმინისტრაციული
და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახური
საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილებამესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტივაკანსია
18ადმინისტრაციული
და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახური
საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილებამესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტივაკანსია
19ინფრასტრუქტურის, სივრცით მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახურისამსახურის უფროსიპირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი- სამსახურის უფროსი
20ინფრასტრუქტურის, სივრცით მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახურისივრცითი მოწყობის განყოფილებამეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი- განყოფილების უფროსი
ალეკო კირვალიძე599067170
21ინფრასტრუქტურის, სივრცით მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახურისივრცითი მოწყობის განყოფილებამესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიია ცინცაძე599554315
22ინფრასტრუქტურის, სივრცით მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახურისივრცითი მოწყობის განყოფილებამეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტიგია ხოფერია599092260
23ინფრასტრუქტურის, სივრცით მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახურიინფრასტრუქტურის განყოფილებამეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი- განყოფილების უფროსი
ნუგზარ ბოლქვაძე591192326
24ინფრასტრუქტურის, სივრცით მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახურიინფრასტრუქტურის განყოფილებამესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიზურაბ ბზეკალავა591303025
25ინფრასტრუქტურის, სივრცით მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახურიინფრასტრუქტურის განყოფილებამესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტისოფიკო ორაგველიძე599058700
26ინფრასტრუქტურის, სივრცით მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახურიინფრასტრუქტურის განყოფილებამესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიმიხეილ ორაგველიძე591192325
27ინფრასტრუქტურის, სივრცით მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახურიინფრასტრუქტურის განყოფილებამესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიუჩა ჩხაიძე598116164
28ინფრასტრუქტურის, სივრცით მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახურიინფრასტრუქტურის განყოფილებამეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტიზურაბ გოგორიშვილი595160626
29ინფრასტრუქტურის, სივრცით მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახურიეკონომიკისა და საინვესტიციო პროექტების განყოფილებამეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი- განყოფილების უფროსი
მაია აფხაზავა591232929
30ინფრასტრუქტურის, სივრცით მოწყობისა და ეკონომიკის სამსახურიეკონომიკისა და საინვესტიციო პროექტების განყოფილებამესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიეკატერინე ჩუბინაშვილი568744114
31საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურისამსახურის უფროსიპირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი- სამსახურის უფროსი
როლანდ ლაშხია599195309
32საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურისაბიუჯეტო განყოფილებამეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი- განყოფილების უფროსი
ნინო კიკვაძე591192329
33საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურისაბიუჯეტო განყოფილებამესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტირომან ბიწაძე591324141
34საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურისაბიუჯეტო განყოფილებამესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტივერა კუკულაძე591192304
35საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურიბუღალტრული აღრიცხვა- ანგარიშგების განყოფილებამეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი- განყოფილების უფროსი
თამაზ იმედაიშვილი591192309
36საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურიბუღალტრული აღრიცხვა- ანგარიშგების განყოფილებამესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტითეა ფირცხალაიშვილი591192305
37საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურიბუღალტრული აღრიცხვა- ანგარიშგების განყოფილებამესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიგიორგი ქურიძე599581755
38საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურისახაზინო და მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვის განყოფილებამეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი- განყოფილების უფროსი
ლელა ჯვართავა599092270
39საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურისახაზინო და მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვის განყოფილებამესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიდავით წილოსანი593685200
40საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურისახაზინო და მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვის განყოფილებამესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტივაკანსია
41საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურიშესყიდვების განყოფილებამეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი- განყოფილების უფროსი
ოთარ ზენაიშვილი598543888
42საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურიშესყიდვების განყოფილებამესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიმაია ჩხაიძე595972727
43საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურიშესყიდვების განყოფილებამესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტილევან ფრანგულაიშვილი551102727
44საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურიშესყიდვების განყოფილებამესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტირევაზ როყვა591288877
45ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახურიპირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი- სამსახურის უფროსი
თამარ ფირცხალაიშვილი595377407
46ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახურიჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების განყოფილებამეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი- განყოფილების უფროსი
ვაკანსია
47ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახურიჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების განყოფილებამესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტინათია ორაგველიძე591192301
48ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახურიჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების განყოფილებამესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიირმა ხურციძე599770837
49ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახურიჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების განყოფილებამესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტილელა ცინცაძე591144949
50ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახურიბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილებამეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი- განყოფილების უფროსი
მაია გოგიჩაიშვილი599389814
51ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახურიბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილებამესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტისალომე ზენაიშვილი591170850
52ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახურიბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილებამესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტივაკანსია
53ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახურიბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილებამესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტივაკანსია
54ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახურიბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილებამესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტივაკანსია
55ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახურიბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილებამეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტივაკანსია
56განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის,
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
სამსახურის უფროსიპირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი- სამსახურის უფროსი
ვაკანსია
57განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის,
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილებამეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი- განყოფილების უფროსი
პაატა ურუშაძე591191528
58განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის,
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილებამესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიდავით სულაქველიძე551177016
59განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის,
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილებამესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტითორნიკე ნაკაიძე595042207
60განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის,
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
კულტურის, განათლების, ძაეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განყოფილებამეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი- განყოფილების უფროსი
ვაკანსია
61განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის,
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
კულტურის, განათლების, ძაეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განყოფილებამესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიმარიამ ებრალიძე577398322
62განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის,
სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
კულტურის, განათლების, ძაეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განყოფილებამესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიმაკა კვირკველია591192376
63ზედამხედველობის სამსახურისამსახურის უფროსიპირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი- სამსახურის უფროსი
თენგიზ ხელაძე598995100
64ზედამხედველობის სამსახურიმუნიციპალური ინსპექტირების განყოფილებამეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი- განყოფილების უფროსი
ვაკანსია
65ზედამხედველობის სამსახურიმუნიციპალური ინსპექტირების განყოფილებამესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიხვიჩა ნიკოლაიშვილი595377505
66ზედამხედველობის სამსახურიმუნიციპალური ინსპექტირების განყოფილებამესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიმიხეილ სადრუჟანცი591278100
67ზედამხედველობის სამსახურიმუნიციპალური ინსპექტირების განყოფილებამესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიილია ბისიეშვილი598702013
68ზედამხედველობის სამსახურიმუნიციპალური ინსპექტირების განყოფილებამესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტითამარ გოგუაძე591686372
69შიდა აუდიტის სამსახურისამსახურის უფროსიპირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი- სამსახურის უფროსი
მამუკა ვადაჭკორია599757764
70შიდა აუდიტის სამსახურიშიდა აუდიტის განყოფილებამეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი- განყოფილების უფროსი
ნინო ზენაიშვილი551539255
71შიდა აუდიტის სამსახურიშიდა აუდიტის განყოფილებამესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტივაკანსია
72შიდა აუდიტის სამსახურირეკომენდაციების,მონიტორინგისა და
დისციპლინური წარმოების განყოფილება
მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი- განყოფილების უფროსი
გიორგი ნაჭყებია591192384
73შიდა აუდიტის სამსახურირეკომენდაციების,მონიტორინგისა და
დისციპლინური წარმოების განყოფილება
მესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიმანანა ზენაიშვილი551006184
74ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის სამსახურისამსახურის უფროსიპირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი- სამსახურის უფროსი
ვაკანსია
75ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის სამსახურიქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განყოფილებამეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი- განყოფილების უფროსი
76ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის სამსახურიქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განყოფილებამესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტივახტანგ შალიკაშვილი591192381
77ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის სამსახურიქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განყოფილებამესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიომარ ჯანაძე599454462
78ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის სამსახურიქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განყოფილებამესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტივახტანგ დოლიძე551168282
79ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის სამსახურიქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განყოფილებამესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიზურაბ ცინცაძე551744574
80ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის სამსახურიქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განყოფილებამეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტიიამზე ჩხაიძე599465546
81სამხედრო სამსახურისამსახურის უფროსიპირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი- სამსახურის უფროსი
დავით პატარაია591192336
82სამხედრო სამსახურიმესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტილელა იმნაძე599459049
83სამხედრო სამსახურიმესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტითენგიზ მშვიდობაძე599458961
84სამხედრო სამსახურიმესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტიბელა გობრონიძე595714077
85სამხედრო სამსახურიწვევამდელთა პირველდი სამხედრი აღრიცხვისა და გაწვევის განყოფილებამეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი- განყოფილების უფროსი
ოთარ ფრანგულაიშვილი591191523
86სამხედრო სამსახურიწვევამდელთა პირველდი სამხედრი აღრიცხვისა და გაწვევის განყოფილებამესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტინანა დარჩია599122572
87სამხედრო სამსახურიწვევამდელთა პირველდი სამხედრი აღრიცხვისა და გაწვევის განყოფილებამესამე რანგის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტინანი კერესელიძე598650950