პასუხისმგებელი პირები

საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა საკრებულოდან.

ინფორმაციის მიწოდებაზე პასუხისმგებელი პირი: ნინო ძიძიგური- ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის პირველი რანგის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (აპარატის უფროსი).
ტელ: 599 266130
ელ.ფოსტა: lanchkhuti.sakrebulo@gmail.com

ninoziziguri@gmail.com

 

საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა მერიიდან.

ინფორმაციის მიწოდებაზე პასუხისმგებელი პირი: ბუხუტი ბარამიძე- ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის მოქალაქეთა მიღებისა და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი.
ტელ:599 958304

ელ.ფოსტა: lanchkhuti@yahoo.com

 

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირების ჩამონათვალი  ა(ა)იპი-ებიდან: