,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის განმარტებითი ბარათი (14.04.2022 წელი)”

dadgenilebis_proeqti_20220414
Share:

კომენტარის დატოვება