,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის ( პროგრამული კოდით 02 11 ) პროგრამის განხორციელების შესახებ”

dadgenilebis_proeqti_20220419
Share:

კომენტარის დატოვება