დადგენილება N14 (05.05.2022 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის ( პროგრამული კოდით 02 11 ) პროგრამის განხორციელების შესახებ”

dadgenileba_14_20220505
Share:

კომენტარის დატოვება