დადგენილება N18 (25.05.2022 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ”

dadgenileba_18_20220525
Share:

კომენტარის დატოვება