„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 25 იანვრს N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”

dadgenilebis_proeqti_20220613
Share:

კომენტარის დატოვება