ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის და მერიის სამსახურების დებულებების დამტკიცების შესახებ (16.06.2022 წელი)

dadgenilebis_proeqti_20220616
Share:

კომენტარის დატოვება