განკარგულება N46 (27.07.2022 წელი) – „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობის ცნობად მიღების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 3 დეკემბრის N66 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”

gankarguleba_46_20220727
Share:

კომენტარის დატოვება