,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის განმარტებითი ბარათი (29.08.2022 წელი)”

dadgenilebis_proeqti_20220829
Share:

კომენტარის დატოვება