ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისა და ინოვაციების ცენტრი“-ს (ს/კ:233733984) ლიკვიდაციაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.

gankargulebis_proeqti_20220914
Share:

კომენტარის დატოვება