საფინანსო კომისიამ ბიუჯეტში შესატან ცვლილებებზე იმსჯელა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიამ დღის წესრიგით განსაზღვრულ ორ ძირითად საკითხზე იმსჯელა. კომისიამ განიხილა მერიის ინიცირებული საკითხი, რომელიც მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასამებულ პირთა რაოდენობის გაზრდაზე მერისთვის თანხმობის მიცემას გულისხმობს.

საკითხის მომხსენებელის, ელენე იმნაძის განმარტებით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიაში დამხმარე (არამუდმივი) ამოცანების შესრულების მიზნით, საჭიროა შრომით ხელშეკრულებით დასაქმებულ საჯარო მოსამსახურეთა რიცხოვნება ხუთი ერთეულით გაიზარდოს. (რომელშიც იგულისხმება სპეციალისტი ჩოჩხათის, შუხუთის, აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულებში, სპეციალისტი გენდერულ საკითხებში და სპეციალისტი სამედიცინო განათლებით სოციალურ და ჯანდაცვის სამსახურში).

კომისიამ მიზანშეწონილად მიიჩნია, სპეციალისტების დამატება ჯურუყვეთისა და ჩიბათის ადმინისტრაციულ ერთეულში.

სხდომაზე მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტში განსახორციელებელ ცვლილებებზე იმსჯელა და წარმოდგენილ პროექტს მხარი დაუჭირა.

ცვლილებების პროექტი იხილეთ: https://bit.ly/2ur1WHu

Share: