განკარგულება N52 (27.09.2022 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემის შესახებ”

gankarguleba_52_20220927
Share:

კომენტარის დატოვება