ოქმი №1 – ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისია

kso_1_20190124
Share: