საკრებულოს 16 ნოემბრის ბიუროს სხდომა

✅️დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა.
▶️ბიუროს სხდომაზე იმსჯელეს განკარგულების 2 პროექტზე:
1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემის მიზნით, განკარგვაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“,
და 2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის N18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
➡️განკარგულების პროექტები ბიუროს წევრებს მერიის ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის სამსახურის უფროსმა ირაკლი ხუხუნაიშვილმა გააცნო.
▶️ბიურომ მიზანშეწონილად მიიჩნია, რომ წარმოდგენილი საკითხები შესაბამისმა კომისიებმა, ფრაქციებმა და საკრებულომ განიხილოს.
✅️სხდომაზე მოისმინეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის მე-3 კვარტლის შესრულების და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ოქტომბრის თვის შესრულების ანგარიშები, რომელზეც განმარტებები მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა როლანდ ლაშხიამ გააკეთა.
✅️საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა ბიუროს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 25 ნოემბრის დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ ესაუბრა. ბიურომ საკითხზე დადებითი გადაწყვეტილება მიიღო.
✅️ბიურომ ცნობად მიიღო: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო“-ს შემადგენლობიდან: ალექსანდრე მახათაძის და დარეჯან ბურჭულაძის გასვლის შესახებ განცხადებები. ასევე ცნობად მიიღო – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების შემადგენლობაში ცვლილების შეტანა.
✅️სხდომაზე განიხილეს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავმჯდომარის, გიორგი ხელაძის მიერ წარმოდგენილი საკითხი, რომელიც ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიებში პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების დამტკიცებას ეხებოდა.
✅️ბიურომ იმსჯელა „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ და მიზანშეწონილად მიიჩნია, რომ წარმოდგენილი საკითხი შესაბამისმა კომისიებმა, ფრაქციებმა და საკრებულომ განიხილოს.
✅️ძირითადი საკითხების დასრულების შემდეგ ბიუროს წევრებმა მუნიციპალიტეტში არსებული სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხებზე ისაუბრეს.
▶️ბიუროს გადაწყვეტილებით, საკრებულოს სხდომის თარიღად განისაზღვრა 2022 წლის 25 ნოემბრის 12.00 საათი.
Share:

კომენტარის დატოვება