შპს „ტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის ცენტრის“ დაფუძნებაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ განკარგულების პროექტი

gankargulebis_proeqti_20221220
Share:

კომენტარის დატოვება