დადგენილება N37 (22.12.2022 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ”

dadgenileba_37_20221222
Share:

კომენტარის დატოვება