მიმწოდებლის შერჩევის მიზნით განცხადებების მიღება დაიწყო

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 2023 წლის 10-14 იანვრის სტიქიის  დროს დაზიანებული 100 ოჯახისათვის, სახლის გადახურვის სამუშაოებზე, მიმწოდებლების შერჩევის მიზნით  განცხადებების მიღება იწყება.

დაინტერესებულ სამშენებლო ორგანიზაციებს, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს შეუძლიათ შესაბამისი განცხადებებით მიმართონ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიას. შერჩევაში მონაწილეობის მიღების მსურველმა პირმა (ფიზიკური ან იურიდიული პირი) უნდა წარმოადგინოს  უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი განცხადება ელექტრონული ფოსტისა და საკონტაქტო ნომრის მითითებით.

განცხადებას უნდა ერთვოდეს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადებების მიღება იწყება 27.01.2023  13:00 საათიდან  და გაგრძელდება 30.01.2023 18:00 საათამდე  (მის. ლანჩხუთი, კოსტავას ქ. #37). დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ განცხადებები მოგვაწოდონ  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ელქტრონულ ფოსტაზე: Lanchkhuti@yahoo.com.

 

შენიშვნა:

  1. განცხადება, რომელიც ზემოთ მითითებული რეკვიზიტების გარეშე იქნება წარმოდგენილი, შესაბამისი კომისიის მიერ,  არ იქნება განხილული.
  2. დაუშვებელია ერთიდაიგივე ელექტრონული ფოსტის მითითება სხვადასხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირის მიერ.
  3. შერჩევაში მონაწილე პრეტედენტები „მიმწოდებლად“ დარეგისტრირებული უნდა იყოს სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (ge), წინააღმდეგ შემთხვევაში, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად ხელშეკრულების გაფორმება ვერ მოხერხდება.
Share:

კომენტარის დატოვება