საკრებულოს ბიუროს 15 თებერვლის სხდომა

✅️დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა.
▶️ბიუროს სხდომას მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე სარიშვილი მოადგილეებთან ერთად დაესწრო.
↘️სხდომაზე დადგენილების 3 პროექტზე იმსჯელეს👇:
1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“.
მომხსენებელი: ირაკლი ხუხუნაიშვილი
2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის N15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
მომხსენებელი: გიორგი ხელაძე
3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის – განათლების ხელშეწყობის, კულტურის ხელშეწყობის, სპორტის ხელშეწყობისა და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი თანხის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
მომხსენებელი: ეკა გუჯაბიძე
↘️ბიურომ ასევე განიხილა განკარგულების 3 პროექტი👇:
1. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის „ნარჩენების მართვის 2023 – 2028 წლების მუნიციპალური სამოქმედო გეგმის“ დამტკიცების შესახებ.
მომხსენებელი: თორნიკე ტიკაძე
2. „ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“.
მომხსენებელი: ირაკლი ხუხუნაიშვილი
3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემის მიზნით, განკარგვაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“.
მომხსენებელი: ირაკლი ხუხუნაიშვილი
✅️ბიურომ მიზანშეწონილად მიიჩნია, რომ წარმოდგენილი საკითხები შესაბამისმა კომისიებმა, ფრაქციებმა და საკრებულომ განიხილოს.
▶️ძირითადი საკითხების დასრულების შემდეგ ბიუროს წევრებმა მუნიციპალიტეტში არსებული სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხებზე ისაუბრეს.
✅️ბიუროს გადაწყვეტილებით, საკრებულოს სხდომის თარიღად განისაზღვრა 2023 წლის 22 თებერვლის 12.00 საათი.
Share:

კომენტარის დატოვება