განკარგულება N15 (22.02.2023 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემის მიზნით, განკარგვაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

gankarguleba_15_20230222
Share:

კომენტარის დატოვება