,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ’’ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 ივნისის N24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”

dadgenilebis_proeqti_20230313
Share:

კომენტარის დატოვება