განკარგულება N18 (23.03.2023 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის „შპს „ტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობის ცენტრის“ დაფუძნებაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“

gankarguleba_18_20230323
Share:

კომენტარის დატოვება