განკარგულება N22 (23.03.2023 წელი) – ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ’’ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 ივნისის N24 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე’’ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ”

gankarguleba_22_20230323
Share:

კომენტარის დატოვება