საკრებულოს ბიუროს 15 მაისის სხდომა

✅️დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა.
✅️ბიუროს სხდომას მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე სარიშვილი ესწრებოდა.
➡️სხდომაზე განიხილეს შემდეგი პროექტები👇:
1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 2018 წლის 27 აპრილის #24 დადგენილებაში ცვილების შეტანის თაობაზე“.
მომხსენებელი ეკა გუჯაბიძე
2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით მიმღები პირების, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოდან გათავისუფლებაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.“
მომხსენებელი ირაკლი ხუხუნაიშვილი
ბიურომ მიზანშეწონილად მიიჩნია, რომ წარმოდგენილი საკითხები შესაბამისმა კომისიებმა, ფრაქციებმა და საკრებულომ განიხილოს.
✅️ბიუროს სხდომაზე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის პირველი კვარტლის და აპრილის თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშები მოისმინეს.
მომხსენებელი როლანდ ლაშხია
▶️ძირითადი საკითხების დასრულების შემდეგ ბიუროს წევრებმა მუნიციპალიტეტში არსებული სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხებზე ისაუბრეს.
✅️ბიუროს გადაწყვეტილებით, საკრებულოს სხდომის თარიღად განისაზღვრა 2023 წლის 25 მაისის 12.00 საათი.
Share:

კომენტარის დატოვება