დადგენილება N15 (26.07.2026 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სამსახურებრივი უფლებამოსილების განსახორციელებლად საჭირო ავტოპარკის გადანაწილების, კლასიფიკაციისა და სამსახურებრივი ავტომანქანის შესყიდვის წესის დამტკიცების შესახებ”

dadgenileba_15_20230726
Share:

კომენტარის დატოვება