ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფ ჯიხანჯირის სკოლის წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფ ჯიხანჯირის სკოლის წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება

 

დეტალები იხ. ბმულზე:

https://tenders.procurement.gov.ge/public/?go=533058&lang=ge&fbclid=IwAR3mzkPNFu_Psz1rl3PZGye-C1d10iAwBSMQjKdwxPOiyp0HO2nO7PfFsuU

Share:

კომენტარის დატოვება