განკარგულება №6 – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების საქმიანობის აუდიტორული შემოწმების ჩატარების შესახებ.”

gankarguleba_6_20190130
Share: