საკრებულოს ბიუროს 13 ოქტომბრის სხდომა

🔷️დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა.
▶️სხდომაზე განიხილეს შემდეგი პროექტები👇:
1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის N37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
მომხსენებელი როლანდ ლაშხია
2. „საქართველოს კანონით „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი“, საქართველოს კანონით „ნარჩენების მართვის კოდექსი“ და საქართველოს ორგანული კანონით „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ გათვალისწინებულ ცალკეულ სამართალდარღვევაზე საჯარიმო ქვითრის – ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის შედგენის, გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“.
მომხსენებელი შოთა ჩაგუნავა
3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში პროექტ „ევროკავშირი ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარებისთვის (EU4ITD) ეკონომიკური და სოციალური ცხოვრების კატალიზატორი ფარგლებში“ განსახორციელებელი პროექტების მოწონების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის N74 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
მომხსენებელი მაია აფხაზავა
✅️ბიურომ მიზანშეწონილად მიიჩნია, რომ წარმოდგენილი საკითხები დარგობრივმა კომისიებმა, ფრაქციებმა და საკრებულომ განიხილოს.
▶️ბიუროს სხდომაზე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის სექტემბრის თვის შესრულების ანგარიშის მოისმინეს, რომელიც ბიუროს წევრებს მერიის საფინანსო სამსახურის უფროსმა როლანდ ლაშხიამ გააცნო.
✅️ძირითადი საკითხების დასრულების შემდეგ ბიუროს წევრებმა მუნიციპალიტეტში არსებული სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხებზე ისაუბრეს.
▶️ბიუროს გადაწყვეტილებით, საკრებულოს სხდომა გაიმართება 2023 წლის 25 ოქტომბერს 12:00 საათზე.
Share:

კომენტარის დატოვება